Skip to main content

Beschermingszones en -voorwaarden

De Europese Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben strenge wetten om de natuur en het landschap te beschermen. Ze kennen verschillende statussen toe aan gebieden die bescherming verdienen. In wezen zijn er vier beschermingszones in de skigebieden:

  1. FFH-gebied
  2. Natuurgebied
  3. Biotoop
  4. Waterbeschermingsgebied

Natuurreservaten

In natuurreservaten genieten het landschap, de flora en de fauna speciale bescherming. Delen van deze beschermde gebieden strekken zich uit tot in de skigebieden. Hiertoe behoren: de hoogheide tussen Niedersfeld en Willingen (natuurreservaat Neuer Hagen), de hoogheide op de Kahler Asten, het natuurreservaat Langer Rücken-Heidberg aan de Hunau, het natuurreservaat Poppenberg bij Brilon, de bergweiden Altastenberg, Neuastenberg en Winterberg.

 

Lijst van beschermde natuurgebieden in het district Hochsauerland

Vaak hebben deze gebieden tegelijkertijd ook de FFH-status. Veel van deze gebieden zijn ook biotopen volgens artikel 62 van de staatswet op natuurbehoud.

 

FFH-gebieden in NRW

Biotopen in NRW

Voorwaarden voor natuurgebieden

De vereisten variëren sterk afhankelijk van het type gebied en de beschermingsstatus. Heidegebieden moeten vrij worden gehouden van hergroeiend struikgewas. Bergweiden mogen niet worden bemest en slechts twee keer per jaar worden gemaaid. Gebouwen mogen alleen worden gebouwd na goedkeuring en onderzoek van de bouwplannen. Grondwerken moeten altijd worden goedgekeurd. Elke ingreep moet worden gecompenseerd met passende maatregelen. Dieren mogen niet gedood of gevangen worden, planten mogen niet omgespit of beschadigd worden. Lawaai maken is verboden, net als het stoken van open vuur en nog veel meer.

Waterbeschermingsgebieden

Om het grond- en oppervlaktewater te beschermen, zijn de gebieden onderverdeeld in beschermingszones I tot III, afhankelijk van de afstand tot het waterreservoir. Tot de getroffen skigebieden behoren de skiliftcarrousel Winterberg, Altastenberg en Hunau.

Waterbeschermingsgebieden in de regio Hochsauerland

De voorwaarden en beschermende bepalingen worden strenger naarmate de nabijheid van de winningsfaciliteiten toeneemt. Waterbeschermingszone I beschermt de eigenlijke winningsfaciliteit in de omgeving. Elk ander gebruik is verboden en dit gebied is niet toegankelijk voor het publiek. Waterbeschermingszone II beschermt tegen verontreiniging. Bebouwing en landbouw moeten zich onderwerpen aan bepaalde beperkingen met betrekking tot mogelijke stoffen die gevaarlijk zijn voor het water. Er mag bijvoorbeeld geen bemesting in de landbouw plaatsvinden of pesticiden worden gebruikt. Faciliteiten met een groter risicopotentieel, zoals industriële installaties of tankparken, mogen niet worden gebouwd. In beschermingszone III gelden verboden of gebruiksbeperkingen voor onder andere de omgang met afval, waterverontreinigende stoffen en pesticiden. De voorwaarden kunnen per gebied verschillen.