Skip to main content

Sneeuwverhalen - mensen uit de regio en wat hen beweegt

Bergweiden

Wintersportgebied en soortenrijke bergweide tegelijkertijd? Dit is op veel plaatsen in de wintersport te vinden. Zodra het warmer wordt, veranderen de skipistes in natuurlijke paradijzen.

"Oogwilg: extensief beheer zorgt voor soortenrijkdom

Samenwerking: uitwisseling van kennis en ervaring tussen liftoperators en natuurbehoud

Lange stengels wiegen in de zomerwind. Weelderig groen zover het oog reikt, bezaaid met miljoenen kleurrijke vlekken. De bergweiden rond Winterberg zijn een echte "lust voor het oog". De kleurrijkste maand is juni. Tot die tijd mogen de grassen, bloemen en kruiden groeien. Vanaf 1 juli mag er gemaaid worden, duidelijk ingegeven door de natuurbeschermingsstatus. Om de zeldzame bergweiden met hun soortenrijkdom te behouden, werken de exploitanten van het skigebied, de boeren en de natuurbescherming samen.

In de beschermde bergweide- en heidegebieden in het hooggelegen kerngebied van de Wintersport-Arena Sauerland leven zeldzame planten en dieren. De overwegend extensieve bebouwing van de hellinggebieden in de zomer maakt het mogelijk om zonder intensieve landbouw te werken. Hier vinden we zeldzame planten en dieren, waarvan sommige een alpien karakter hebben en bijzonder zijn voor een middelgebergte.

In plaats daarvan wordt er veel moeite gedaan om het land dat is ontstaan door de traditionele landbouw te behouden. Het ziet er nu anders uit dan 100 of meer jaar geleden. Vandaag de dag kan niemand leven van het plukken van bessen op de heide, het binden van bezems en het voeren van vee met twee hooioogsten per zomer. Als de mens niet actief ingreep en de gebieden openhield, zouden bergweiden en hooggelegen heidevelden snel verdwijnen. Bloemrijke, soortenrijke bergweiden waren in vroegere eeuwen vanzelfsprekend in het Hochsauerland. Ze ontstonden als gevolg van de toen gebruikelijke manier om hooi te maken als voer voor boerderijdieren. Tegenwoordig krijgt het melkvee nauwelijks nog hooi, maar kuilvoer.

De weiden worden zwaar bemest en tot vier keer per jaar gemaaid. Onder deze omstandigheden groeien er maar een paar grassoorten en vooral paardenbloemen. De bergweiden op de hoogvlakten van het Rothaargebergte zijn de belangrijkste in Noordrijn-Westfalen, samen met die in de Eifel. Zonder het gebruik van vloeibare mest, kunstmest of pesticiden produceren de bergweiden hooi van een bijzondere en tegenwoordig zeldzame kwaliteit. Rijk aan ruwe vezels en, afhankelijk van het type weide, met een hoog aandeel kruiden. Alleen door op het juiste moment te maaien kunnen de zeldzame planten behouden blijven. Boeren zoals Christoph Schütte uit Nordenau zijn belast met deze taken en zetten zich in voor dit soort beheer.

De grootste en mooiste bergweidegebieden van het Sauerland liggen in en rond de skigebieden Neuastenberg, Altastenberg en Ruhrquelle. Je vindt er typische planten als boskraanvogel, zwarte duivelsklauw, goudhaver en zachte pippa, maar ook vlinders die typisch zijn voor deze vegetatie, zoals de dukaatvuurvlinder, de purpergouden vuurvlinder en de groene weduwe. Er komen ook zeldzame orchideeën voor.

Een deel van het hooi uit de bergweiden wordt elk jaar aangekocht door de exploitanten van het skigebied. Als er grondwerken moeten worden uitgevoerd, zoals het leggen van pijpleidingen, de bouw van waterinlaatschachten of gebouwen, wordt de grond na deze werken bedekt met bergweidehooi. Het hooi bevat zaden van de typische flora. Dit zorgt ervoor dat precies deze planten zich op deze plaatsen zullen hervestigen.

Een tocht door onze bergweiden

Het beschermen van de natuur en de bewustmaking van mensen is ook in het belang van Dr. Axel Schulte van het HSK Biologisch Station. Het gebruik van technische middelen gebeurt in zorgvuldig overleg met de natuurbescherming. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden om de skigebieden te ontwikkelen en de noodzakelijke bouwmaatregelen zonder de flora en fauna te beschadigen.

Skigebieden bestaan al meer dan 100 jaar. Wintersport op zich brengt geen schade toe aan de gebieden. Skigebieden moeten voorzichtig zijn met het gebruik en de verdere ontwikkeling van technologie. Daarom worden alle werkzaamheden in het Hochsauerland begeleid door het Biologisch Station. "Het behoud van habitats in wintersportgebieden is geen vanzelfsprekendheid", benadrukt Dr. Schulte. Er is een voortdurende ecologische bouwcontrole nodig, die ook wettelijk verplicht is. De bioloog waarschuwt duidelijk voor planten die door menselijk ingrijpen in gebieden worden geïntroduceerd, zich daar verspreiden en de oorspronkelijke vegetatie verdringen. Zelfs kleine, onzorgvuldige ingrepen in de natuur kunnen een groot effect hebben.

De bergweiden maken ook deel uit van het landschapsbeschermingsgebied van graslandhellingen en -plateaus op het Winterbergplateau (Altastenberg, Neuastenberg, Langewiese, Hoheleye en Mollseifen). Het werd in 2004 door de districtsraad van het district Hochsauerland aangewezen als LSG en bestaat uit open gebieden met grasland die zich onderscheiden van de uitgestrekte gebieden die voornamelijk worden ingenomen door sparrengewassen. De gebieden worden bijna allemaal gebruikt als maaiweiden. Het doel is om de biodiversiteit van flora en fauna, die zich in de loop van eeuwen van agrarisch gebruik heeft ontwikkeld, veilig te stellen en om het traditionele cultuurlandschap te behouden door het actief open te houden.

De gebieden van verschillende natuurreservaten en landschapsbeschermingsgebieden maken sinds 2008 deel uit van het FFH-gebied (Flora, Fauna, Habitat) bij Winterberg. Hieronder vallen de natuurgebieden Bergwiesen bei Winterberg (bij Ruhrquelle), Bergwiesen bei Altastenberg, Naturschutzgebiet Brandtenberg en Landschaftsschutzgebiet Westfalenhang (beide Altastenberg). Rond Neuastenberg liggen het natuurreservaat Bergwiesen bei Neuastenberg, natuurreservaat Odeborn-Talsystem, het landschapsbeschermingsgebied Postwiese en Magergrünland bei Neuastenberg. De skigebieden Altastenberg, Neuastenberg, Langewiese en Ruhrquelle vallen onder deze beschermingsstatus. Ook grote delen van de Kahler Asten (Winterberg en Schmallenberg) met hun heidelandschap zijn aangewezen als FFH-gebied. Dit betreft delen van de noordelijke helling in de skiliftcarrousel van Winterberg. (crème helling?).

De bescherming dient om de soortenrijkdom en recreatieve doeleinden te beschermen. Er groeien talrijke planten die op de "Rode Lijst" van bedreigde soorten staan. Veel populaire wandel- en fietspaden, waaronder de Rothaarsteig, lopen hier doorheen.

De bergweiden die ooit zo typerend waren voor de hoogvlakten van het Sauerland zijn nu bedreigd door veranderingen in het landgebruik. Van 2011 tot eind 2016 was het LIFE-project Bergweiden bij Winterberg gewijd aan het herstel van deze habitats. Het project had tot doel de beschermde Winterbergse bergweiden onder de aandacht van het publiek te brengen, hun behoud te verzekeren en meer land te winnen voor deze extensieve vorm van landbouw. Boeren organiseren het gebruik van de bergweiden zodanig dat het planten- en dierenleven behouden blijft. Omdat late maaidata en bemestingsbeperkingen lagere oogsten betekenen, ontvangen de boeren hiervoor compensatiebetalingen van het contractuele natuurbehoud. Het projectgebied van 756 hectare bestaat uit de twee FFH-gebieden "Bergwiesen bei Winterberg" en "Oberes Orketal". De bergweiden in het Rothaargebergte zijn de belangrijkste in Noordrijn-Westfalen, samen met die in de Eifel.

Wintersportgebiet und gleichzeitig artenreiche Bergwiese ? Das gibt es an vielen Orten in der Wintersport-Arena. Sobald es wärmer wird verwandeln sich die Skipiste in Naturparadiese.